สกัดทองคำวิธีถลุง คำนำ

ทองคำราชาแห่งโลหะ ทองคำเรียกโดยย่อว่า ทองเป็นธาตุลำดับที่ 79  มีสัญลักษณ์ Au ทองคำเป็นโลหะแข็งสีเหลือง เกิดเป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา และสามารถทนทานต่อการขึ้นสนิมหรือคาร์บออกไซด์ ทองคำมีจุดหลอมเหลวที่ 1064 องศาเซลเซียส จุดเดือดที่ 2701 องศาเซลเซียส มีความถ่วงจำเพาะ 19.3 และมีน้ำหนักอะตอม 196.67  ลักษณะผลึกแบบลูกเต๋า(Cube) หรือ ออคตะฮีดรอน (Octahedron) หรือ โดเดกะฮีดรอน(Dodecahedron) ด้วย คุณสมบัติเฉพาะตัว ปัจจุบันราคาจึงสูงขึ้นทุกวันจึงและเป็นที่ต้องการ ทองคำใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์หลายชนิด และอุปกรณ์ต่างๆเมื่อใช้ ก็ต้องหมดอายุการใช้งานและถูกทิ้งไป จะมีกี่คนที่รู้ว่าเขาได้ทิ้งทองคำหรือขยะทองคำไปแล้ว 

เพียงแค่คุณอ่านและทำตาม คุณจะสามารถสกัดทองจากทองคำที่ผสมกับโลหะ หรือวัสดุชุบทองต่างๆได้อย่างแน่นอน

                                                                   BY www.goldextractionprocess.com

อุปกรณ์สกัดทองคำ
อุปกรณ์ในการสกัดทองผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานได้
1. เตาหลอมทองไฟฟ้า
    1 ชุด

2. ชุดตัดแก๊สสนาม หรือ ชุดต๊ะ
    1 ชุด
    

3. เครื่องวัดกรดด่าง (pH) และอุณหภูมิ
    1 เครื่อง

4. หน้ากากกันสารเคมี
    1 อัน


5. ชุดกันสารเคมี
    1 ตัว

6. ถุงมือกันสารเคมี
    1 คู่


7. รองเท้าบูทกันน้ำ
    1 คู่8. แว่นตากันสารเคมี
    1 อัน


9. ตาชั่งดิจิตอล
    1 เครื่อง


10. Hot Plate
    1 เครื่อง

11.  ตะเกียง แอลกอร์ฮอร์
    1 ชุด12. ช้อนตักสารเคมี
    2 อัน


13. แท่งแก้วคนสาร
    4 อัน

14. ขวดฉีดน้ำ
    2 ขวด

15. แท่งแก้วดูดสาร
    2 อัน16. บีกเกอร์ สแตนเลส 304
     500 ml    1 ใบ
     250 ml    1 ใบ
17. บีกเกอร์ แก้ว
    2000 ml    2 ใบ
    1000 ml    2 ใบ
    500 ml      1 ใบ
    250 ml      2 ใบ

18. เบ้าหลอมทองหรือเบ้าเซรามิค
    2 อัน
 
19. ทองแดงเม็ด
1 กิโลกรัม


20. ตะกั่ว
2 กิโลกรัม


21 . น้ำดีไอ หรือ น้ำ RO ถ้าหาไม่ได้ให้ไปดูข้อมูลน้ำดื่มบรรจุขวดว่าบริษัทไหนสะอาดที่สุด
   10 ลิตร

22. บอแรกซ์ Na2B4O7·10H2O หรือเรียกอีกอย่างว่าหรือผงแซ
    1 กิโลกรัม

 

23. กรดไนตริก HNO3 (กรดดินประสิว) 68%
    10 ลิตร
 


อันตรายจากสารเคมี
อันตรายจากสารเคมีการสกัดทองมีอยู่ 3 ประเภท
1. อันตรายจากกรด
2. อันตรายจากความร้อน
3. อันตรายจากก๊าซพิษ


สารเคมีเป็นอันตรายมาก ผู้ที่สกัดทองต้องป้องกันอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนและต้องใส่ถุงมือหน้ากากป้องกันสารเคมีหรือใส่ชุดป้องกันสารเคมีขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง เมื่อสกัดทองเสร็จ ต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดทันที และศึกษาข้อมูลสารเคมีที่ใช้ทุกชนิดและวิธีป้องกันอย่างละเอียด         
วัตถุดิบสกัดทองคำ
วิธีการสกัดทองคำสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันซึ่งแต่ละวิธีการนั้นจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่เรานำมาสกัดทองคำด้วย สำหรับวิธีการสกัดทองคำ ด้วยวิธีการถลุงนั้น เป็นวิธีการที่ใช้กันมาตั้งแต่ ดั้งเดิมสมัยโบราณ
เหมาะกับงานที่โลหะผสมทองคำ เช่น เศษทอง แหวนทองคำ 18 K เครื่องประดับ จิวเวลรี่ ทองคำต่างๆ ที่เราต้องการสกัดทองให้มีความบริสุทธิ์ของทองมากกว่า 98 เปอร์เซ็น
รูปตัวอย่างงานที่สามารถทำได้
Flow chart สกัดทองคำวีดีโอวิธีการสกัดทองคำแบบถลุง

วิธีการสกัดทองคำด้วยการถลุง
การสกัดทองโดยวิธีการถลุงนั้นสามารถทำได้กับโลหะที่ทองผสมอยู่ เช่น เครื่องประดับ จิวเวลรี่ ทองคำต่างๆที่มีทองคำเป็นส่วนประกอบมากว่า 25% ไม่เหมาะกับโลหะที่มีทองคำเครือบหรือชุบผิววัสดุ หากต้องการทำ ให้ใช้กรดไนตริกทำละลายโลหะที่ไม่ใช่ทองให้หมด แล้วนำผงตะกอนทองคำมาถลุง
อัตราส่วนผสม  1:2:1
   1. ทองแดง                                                                      3 กรัม
   2. ตะกั่ว                                                                           6 กรัม
   3. โลหะผสมทอง ประเมินว่ามีทองคำเป็นส่วนผสม       3 กรัม  น้ำหนักรวม 5 กรัม

1. หลอมโลหะทั้งหมดรวมกัน โดยหลอมทองแดงให้ละลายก่อน แล้วจึงใส่ทองและตะกั่ว หลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน


2. เททองที่หลอมลงในน้ำสะอาด เพื่อให้ทอง แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆเพื่อให้ง่ายต่อการใช้กรดไนตริกทำละลายโลหะที่ไม่ใช่ทองให้เป็นสารละลาย ได้ง่ายทองคำที่ถูกเทลงในน้ำจะแตกตัวเป็นก้อนเล็กๆ จากนั้นเทน้ำออก


ลักษณะของทองที่ถลุงแล้วเทลงน้ำ เป็นก้อนเล็กๆ
วิธีการแยกทองคำออก จากการถลุง
อัตราส่วนผสมสารเคมี 1:1
1. กรดไนตริก                  100 ml
2. น้ำสะอาด             100 ml
3. เทกรดไนตริกลงในน้ำสะอาด ปล่อยทิ้งไว้ 1 นาที


4. ใส่กรดไนตริกลงในทองคำที่ถลุง


5. ต้มด้วยตะเกียงแอลกอร์ฮอร์ หรือ Hot Plate ด้วยอุณภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส

6. ต้มจนไม่เกิดฟองอากาศ หรือ กรดไนตริกทำละลายโลหะที่ไม่ใช่ทองหมดแล้ว อาจต้องเปลี่ยนน้ำกรดไนตริก ใช้ในการต้มหลายครั้งเนื่องจากกรดอิ่มตัว หรืออาจใส่กรดไนตริกที่ผสมน้ำสะอาดในปริมาณมากๆก็ได้  เพื่อไม่ต้องเปลี่ยนน้ำกรดไนตริกหลายครั้ง
          เทน้ำกรดไนตริกออกเนื่องจากกรดอิ่มตัว
7. ใส่กรดไนตริกที่ผสมลงในทองคำแล้วนำไปต้มอีกเนื่องจากยังมีฟองอากาศขณะต้ม

วิธีสังเกตุว่า โลหะต่างๆถูกทำเป็นสารละลายหมดแล้ว โดยใช้แท่งแก้วกดที่ทอง ว่าแตกตัวเป็นผงไม่เป็นก้อน และ ไม่เกิดฟองอากาศจากการปฏิกิริยาเคมีของกรดไนตริก


8. เมื่อมั่นใจว่ากรดไนตริกทำละลายโลหะที่ไม่ใช่ทองหมดแล้ว เทน้ำกรดไนตริกออก
หมายเหตุ หากโลหะที่ไม่ใช่ทองละลายไม่หมด ทองคำที่สกัดออกมาจะเปอร์เซ็นต่ำ และต้องทำใหม่อีกครั้ง หรือนำไปทำ AR (การทำ AR เปอร์เซ็นทองคำต้องมากกว่า 75 เปอร์เซ็น)
9. ต้มตะกอนทองคำด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง 10-20 นาทีด้วยอุณภูมิ 70-90 °C องศาเซลเซียส เพื่อล้างกรดไนตริกที่ติดกับตะกอนทอง

10. เทน้ำออก

11. นำไปตั้งไฟให้ผงทองคำแห้ง


12. เมื่อมั่นใจว่าทองคำแห้งหมดแล้วให้เทผงทองคำใส่เบ้าหลอม (หรือนำไปทำขั้นตอน AR ต่อจะได้ทองคำความบริสุทธิ์มากกว่า > 99 %)


13. หลอมผงทองคำรวมเป็นก้อน ค่อยๆให้ความร้อนกับผงทองคำเพราะถ้าใช้ความร้อน แรงไปอาจทำให้ผงทองคำกระเด็นได้ (สำหรับมือใหม่)

14. ให้ใส่ผงบอแรกซ์เล็กน้อย เพื่อให้ทองสวยและเงางามก่อนตักก้อนทองออก

15. ให้รีบตักทองออกจากเบ้าหลอมเมื่อทองแข็งตัวแล้วนำไปใส่ในน้ำดีไอทันที เพราะถ้าปล่อยไว้ในเบ้าหลอมนานจนทองหายร้อน จะติดกับเบ้าหลอมจะต้องมานั้งเงะกันลำบากครับ

 


16. หรือจะเทใส่แม่พิมพ์ก็ได้ขณะที่ทองกำลังหลอมละลาย ถ้าเป็นเบ้าหลอมไฟฟ้าหรือเบ้าเซรามิคเมื่อทองละลายแล้วให้เทใส่แม่พิมพ์ตามรูปครับ

    17. ก่อนทองคำที่หลอมรวมเป็นก้อน แบบไม่ใช้แม่พิมพ์และใช้แม่พิมพ์สามารถเลือกแบบไหนก็ได้
 


18. น้ำหนักทองที่ได้ 2.7 กรัม

19. ลักษณะทองคำเปอร์เซ็นต์สูงจะเงาเป็นก้อนกลม ทองคำที่ทำได้ครั้งนี้ได้ 98.4 เปอร์เซ็นต์ หากต้องการให้ทองที่ได้สะอาด ให้นำทองคำที่ได้ไปต้มด้วยกรดไนตริก 10 -20 นาที

รูปตัวอย่างทองคำที่สกัดได้

ผู้เขียนไม่ขอรับผิดชอบอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติทุกอย่างทั้งนี้ผู้การปฏิบัติโปรดระวังอันตรายจากสารเคมี ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันด้วยความปรารถนาดี

ผู้ เขียนหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับข้อมูลวิธีการและเทคนิค ต่างๆกับผู้อ่านและขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพสุจริตในทุกๆ ด้านและมีสุขภาพร่างกายเข็งแรงปลอดภัยทุกประการ

ซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสกัดทองคำ7 ความคิดเห็น:

 1. ถ้าจะเอากรดไนตริกที่เหลืออยู่ไปแยกเอาทองแดงออกต้องทำยังไงครับ

  ตอบลบ
 2. นำโลหะเหล็กใส่ทองแดงจะตกตะกอน

  ตอบลบ
 3. กรดไนตริกหาซื้อได้จากไหน อถามว่า ตอนนี้ที่ถลุงทองนั้นแรกเลยคุณใช้ทองแบบไหนถลุงคะ คุนใช่ทองแดง ตะกั่วและทองถลุงทีเดียวพร้อมกันเลยหรือเปล่าคะ

  ตอบลบ
 4. ถ้าเป็นเศษทอง จะไปถลุงทำไม
  กัดด้วยกรดเกลือก่อน แล้วเอาไปเออาร์เลย

  ตอบลบ
 5. เผาไฟนี้คือเผายังไงหลอคับ คือทำแบบเดียวกันกับถลุงเลยใช้มั้งคับแต่ว่าไม่ต้องใส่ทองแดงกับตะกั่วใช้มั้ยคับ แล้วดูเปอร์เซนทองยังไงหลอคับ

  ตอบลบ
 6. กรดARใช้อะไรผสมกับอะไรครับ

  ตอบลบ

โพสต์แนะนำ

How to recycle gold and silver from cpu computer scrap Old CPU Scrap Gold Value

How to recycle gold and silver from cpu computer scrap  Old CPU Scrap Gold Value youtube Subscribe to this ►►► https://goo.gl/9...