Upupa epops นกกะรางหัวขวานนกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) เป็นนกขนาดกลางที่มีสีสันสวยงาม มีลักษณะเด่นที่จำง่ายคือมีหงอนคล้ายหมวกของชนพื้นเมืองในอเมริกา พบทั่วทั้งทวีปแอฟริกาและยูเรเชีย รวมไปถึงประเทศไทย


ลักษณะลำตัวเพรียวยาวประมาณ 25-32 ซ.ม. ปีกกว้างประมาณ 44-48 ซ.ม. หนักประมาณ 46-89 กรัม มีหงอนคล้ายหมวกของชนพื้นเมืองในอเมริกา ปากยาวที่ค่อย ๆ เรียวโค้งลงเป็นสีดำ ที่โคนปากมีสีน้ำตาลอ่อน ลำตัวมีลายขวางสีน้ำตาลอ่อน หรือขาวสลับดำ ตัวผู้และตัวเมียมีสีคล้ายกัน แต่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า และสีจางกว่าตัวผู้เล็กน้อย พฤติกรรมนกกะรางหัวขวานเป็นนกประจำถิ่น พบได้ทั่วไปในป่าเปิด พื้นที่เกษตรกรรม สวนสาธารณะ และสวน หากินตามพื้นดิน โดยใช้ปากยาวจิ้มหาแมลง หนอน ดักแด้ และสัตว์ขาปล้องขนาดเล็ก มักพบอยู่ตัวเดียวหรือเป็นคู่ รังทำบนพื้นดินหรือโพรงไม้ มักใช้ใบไม้แห้ง กิ่งไม้ และขนสัตว์บุรัง วางไข่ 4-7 ฟอง ฟักไข่ประมาณ 16-18 วัน ลูกนกออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 25-28 วัน นกกะรางหัวขวานเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ในประเทศไทย นกกะรางหัวขวานเป็นนกที่พบได้ทั่วไป ยังไม่จัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในบางวัฒนธรรม นกกะรางหัวขวานเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ ในบางตำนาน นกกะรางหัวขวานเป็นสัตว์ที่นำข่าวสารมาบอก ข้อมูลน่าสนใจ

นกกะรางหัวขวานมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ เสียงร้องคล้าย "ฮูป-ฮูป-ฮูป" นกกะรางหัวขวานสามารถกระพือปีกได้เร็วมาก ประมาณ 25 ครั้งต่อวินาที นกกะรางหัวขวานสามารถบินได้ไกลถึง 1,000 กม. นกกะรางหัวขวานเป็นนกที่เด่นและมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมในเขตที่มันอยู่ ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในอียิปต์โบราณ โดย "มีภาพบนผนังของสุสานและวิหาร" และได้รับการยกย่องเช่นเดียวกันในอารยธรรมไมนวน ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมในหมวดเบญจบรรณเล่มที่ 3 Leviticus นกกะรางหัวขวานเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่ารังเกียจ ไม่ควรรับประทาน และในเล่มที่ 5 Deuteronomy กำหนดว่า เป็นของที่ไม่สามารถกินได้ not kosher นอกจากนั้นแล้ว ยังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน ในซูเราะฮ์ เป็นผู้นำข่าวจากพระราชินีแห่งชีบามาถวายให้พระเจ้าโซโลมอน นอกจากนั้นแล้ววรรณกรรมอื่นของอิสลามก็แสดงว่า นกได้ป้องกันโมเสสและลูกหลานของอิสราเอลจากยักษ์อ็อก หลังจากที่ได้ข้ามทะเลแดงแล้ว

นกเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมในเปอร์เชีย และปรากฏในหนังสือกลอนของ Attar of Nishapur ว่าเป็นนกผู้นำ นกกะรางหัวขวานได้รับเลือกเป็นนกประจำชาติของประเทศอิสราเอลในปี ค.ศ. 2008 ที่เป็นปีฉลองอายุ 60 ปีของประเทศ หลังจากได้สำรวจประชากร 155,000 คน ชนะนกปรอดหัวโขนก้นเหลือง นกปรากฏในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์ก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของทีมกีฬาของมหาวิทยาลัย ส่วนเมือง Armstedt ในประเทศเยอรมนี มีนกในตราสัญลักษณ์ของเมือง

0 ความคิดเห็น:

โพสต์แนะนำ

How to recycle gold and silver from cpu computer scrap Old CPU Scrap Gold Value

How to recycle gold and silver from cpu computer scrap  Old CPU Scrap Gold Value youtube Subscribe to this ►►► https://goo.gl/9...