ฝุ่น pm 2.5 วันนี้

 ฝุ่น pm 2.5 วันนี้
ฝุ่น PM2.5 เป็นอนุภาคละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในขนาดของละอองนี้สามารถลอยไปในอากาศได้และมีความเล็กมากที่สุดจากระบบวัดขนาดละอองอนุภาค ซึ่งสามารถกระทำอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ เนื่องจากขนาดเล็กพอที่จะเข้าถึงทางเดินหายใจของมนุษย์ได้โดยตรง ฝุ่น PM2.5 มีที่มาจากหลายแหล่งต้นทาง เช่น การเผาถ่าน, การเผาน้ำมัน, การจราจรที่มีกลุ่มรถหลายคัน, การเผาขยะ กิจกรรมทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นละอองจากธรรมชาติที่สามารถก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ได้. การสูงขึ้นของระดับฝุ่น PM2.5 ในอากาศสามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์  ผลกระทบสุขภาพที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ฝุ่น PM2.5 สามารถเข้าถึงทางเดินหายใจและถูกนำเข้าไปในปอด, ทำให้เกิดอาการระคายเคือง, หายใจลำบาก, หรืออาจเป็นสาเหตุของโรคหืด, หอบหืด และยังถูกพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือด, ซึ่งอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและอาการเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย. การทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกัน


การเฝ้าระวังระดับ PM2.5 ในอากาศและการปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขสามารถช่วยลดผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อสุขภาพ. การใช้หน้ากากป้องกัน, การหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่ระดับฝุ่นสูง, และการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีคุณภาพอากาศดีมีผลต่อการลดความเสี่ยง.0 ความคิดเห็น:

โพสต์แนะนำ

How to recycle gold and silver from cpu computer scrap Old CPU Scrap Gold Value

How to recycle gold and silver from cpu computer scrap  Old CPU Scrap Gold Value youtube Subscribe to this ►►► https://goo.gl/9...